Efterfrågan på digitala böcker på andra språk ökar, framförallt från biblioteken. På Axiell Media jobbar vi med flera spår för att få in fler titlar. Turligt nog finns det förlag i Sverige som är aktiva inom detta område och samarbetar med oss. Förlaget Kitab Sawti (”ljudbok” på arabiska) är ett lysande exempel.

Sebastian Bond, vd och grundare av Kitab Sawti, berättar att han i ett tidigare projekt med nyanlända elever från Syrien fick förfrågningar om ljudböcker på arabiska. När han undersökte vad som fanns tillgängligt upptäckte han att det knappt existerade i hela världen. Han startade Kitab Sawti  och efter flera månaders resande i Mellanöstern är de nu i full gång med inspelningar. En kulturgärning, tycker vi!

Hittills har drygt 20 ljudböcker publicerats, de flesta barnböcker. De finns hos Axiell Media både till försäljning och på bibliotek. ”Tufahah tauddu lil-asharah” (Tafuhah räknar) är den mest populära boken just nu.

Sebastian Bond på Kitab Sawti i Kairo tillsammans med Karam Youssef, vd på förlaget Al Kotob Khan.

Sebastian Bond på Kitab Sawti i Kairo tillsammans med Karam Youssef, vd på förlaget Al Kotob Khan.