Vi har nu stängt den förlagsenkät som under den senaste månaden har funnits på elib.se, och vi kan glatt meddela att vi har fått in många engagerade svar: av totalt ca 700 förlag har vi fått in 133 svar. Tusen tack för er medverkan! Era åsikter är ovärderliga för att vi ska kunna leverera tjänster som matchar era behov och önskemål.

Till att börja med var vi nyfikna på hur förlagens egen storlek kunde påverka uppfattningen av våra tjänster, så vi inledde med att fråga hur många titlar förlaget har i vårt system. Av dem som svarade hade ungefär hälften färre än tio titlar, en dryg fjärdedel mellan 10-49 titlar, medan resterande fjärdedel delades lika mellan tre större förlagsgrupper – 50-99, 100-399 samt över 400 titlar.

Hur många titlar

Näst ut på vår lista stod kundnöjdhet, och vi kan konstatera att drygt 75 procent av dem som svarade är nöjda eller mycket nöjda med oss.

Hur nöjd

I resterande frågor har vi haft förhoppningen att snappa upp mer detaljerad information om vad ni tycker att vi gör bra och vad vi kan förbättra. Eftersom det är väldigt viktigt för oss att våra kunder är nöjda med våra tjänster och den service vi erbjuder, ser vi fram emot att analysera dessa svar mer ingående för att kunna utröna vad vi kan göra för att öka kundnöjdheten i stort.

I enkätens tredje fråga har vi valt att behandla vårt administrationsgränssnitt, Elib Admin. Här har förlagen haft möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ, och det verkar som att majoriteten tycker att vår grundtjänst – att på ett enkelt sätt få ut sina böcker i olika kanaler – är viktigast, och att även möjligheten att enkelt arbeta med många olika kanaler värdesätts högt. Detta är naturligtvis något vi kommer att fortsätta arbeta med att utveckla; under 2015 införde vi ju Merdistribution, som gör det enkelt för förlag att nå ännu fler kanaler, och fler förbättringar är planerade.

Vad är viktigast_edit

Vi får ofta förfrågningar om kringtjänster som är anpassade för ett specifikt förlags behov, och i den sista punkten frågade vi därför vad som skulle vara mest intressant att fokusera på där.

Köpa till tjänster_edit

Just frågor runt hjälp med marknadsföring av böcker är framförallt något vi får från mindre förlag. Som tekniska distributörer finns det förstås begränsningar för vad hur mycket vi kan göra, men att så många vore intresserade av tjänster som hjälper dem att göra detta är något vi kommer att följa upp.

Vi vill än en gång rikta ett stort tack till er som deltog i enkäten, och till er som inte har hunnit svara är ni varmt välkomna att höra av er till oss med era tankar och synpunkter. Nu är det dags för oss att göra en mer ingående analys av enkätsvaren för att utröna vad vi ska fokusera på i vårt arbete framöver, vi ser fram emot en spännande tid framöver!