Det digitala läsandet fortsätter ta alltmer plats, både i svensk bokbransch…

…och på Bokmässan i Göteborg. Det sades mycket intressant om digital läsning på Bok & Bibliotek i september. Här är några inspelade programpunkter som vi varmt rekommenderar att ni lägger några minuter på om ni har något intresse av hur digitaliseringen påverkar förlag och bibliotek. Fler föredrag hittar ni t ex på Axiells sida och på KBs sida.

Björn Waller, Axiell Media, delar med sig av åtta års erfarenhet av hur bibliotek kan förenkla och få ut mer av sin digitala utlåning. Du kan även ladda ner vår mässkrift i samma ämne här.

”Biblioteken byggdes centralt för att det är där folket är. Biblioteken bygger digitalt för att det är där folket är.”

Alex Bergdahl, Stadsbiblioteket Karlskrona, om att låna ut e-media och de möjligheter detta erbjuder biblioteken.

”Sluta behandla e-böcker som ett IT-problem. Slutet för det digitala utanförskapet börjar med oss.”

Oskar Laurin, Stockholms Stadsbibliotek, och Jenny Funestad, Malmö Stadsbibliotek, presenterar Bibblix – den digitala läsappen för barn.

”Barn ska hitta till sin egen läslust – hitta till sin läsning själva utan att behöva en förmedlare. Minska tröskeln till läsning!”

Birgitta Wahlin, Bibliotekshögskolan i Borås, har frågat biblioteken om deras erfarenheter kring e-bokens framväxt i Sverige.

Du kan även följa deras arbete här.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och Erik Fichtelius, nationell samordnare för en nationell biblioteksstrategi, presenterar sekretariatets nya förslag om en satsning på en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen med stöd i folkbiblioteken.

”Förändringen som följer av de tekniska förändringarna är oerhörd. Den digitala utvecklingen har att göra med demokratins funktionssätt, där biblioteken kan och bör spela en central roll.”

Miriam Säfström, enhetschef på KB, berättar om KB:s uppdrag att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

”Allting flyter. Vi har stigit ner i e-boksfloden vid ett antal tillfällen med ett specifikt uppdrag, men under den tiden har både floden och omvärlden förändrats.”

Louise Andersson och Maria Jacobsson, SKL, om utvärderingen av den prismodell för digitala böcker på biblioteken som testades under 2015.

Gunilla Fors och Sofia Murray från Digitala biblioteket, Malmö stadsbibliotek, om hur biblioteken kan erbjuda egna digitala tjänster och visa vägen till andra digitala möjligheter.


I takt med att bokbranschen alltmer digitaliseras fördes även många fler intressanta diskussioner på mässan. Seminariet ”Var är alla akademiska e-böcker på svenska?” gav en intressant diskussion mellan kurslitteraturförlag och universitetsbibliotek, som tyvärr verkar stå en bit ifrån varandra i frågan om hur kurslitteratur ska göras tillgänglig digitalt, men ett första steg är bättre än inget. Det hölls även många intressanta diskussioner om det digitalas roll i skolan och skolbiblioteket:

Även den digitala ljudboken tog stor plats. Om det finns något vi verkligen saknade, för att återknyta till Bonniernyheten vi började med, så är det väl just försök av förlag och återförsäljare att visa upp kommersiella e-bokstjänster på Bokmässan. Man kunde väl tycka att det största bokevenemanget i Sverige vore ett bra tillfälle att passa på att visa för kunderna vad man kan erbjuda dem? Finns det någon som tror att man kan sälja in en ny tjänst genom att vänta på att kunderna ska upptäcka den på egen hand?

Läs även:
Fem frågor om digitalt läsande – vi rätar ut några aktuella frågetecken runt bokbranschens och bibliotekens digitalisering.

Nytt för i år för oss var att vi enbart var på plats torsdag-fredag. Missade vi något under resten av mässan? Tipsa gärna i kommentarerna!