Idag tisdag 2 oktober 2018  har EU:s 28 finansministrar äntligen fattat beslutet att bokmomsen om 6% även ska omfatta e-böcker och ljudböcker. Den är sedan tidigare 25%. Det är på e-publikationer beslutet fattats, vilket även inkluderar tidskrifter och tidningar. Konsekvensen av att det varit olika momssatser är att priset på boken har varit högre i de digitala formaten än som pappersbok alternativt att förlaget och återförsäljaren har lägre marginaler på den digitala.

 

Eva Houltzén, VD här på Axiell Media menar så här:  

”Ett väntat och mycket efterlängtat beslut som skapar ett läsande på lika villkor – oavsett plattform eller format. Genom att harmonisera momssatserna ser vi att det kan påverka förutsättningar för att utveckla den digitala boken som format och  läsupplevelse för läsaren.

 I en artikeln på DN.se framgår det att det kan dröja innan den laga kraft i Sverige men att det inte bör ”dras i långbänk”.

 Vi hoppas på ett skyndsamt beslut när diverse talmansrundor är klara och en ny regering är på plats. Grattis Europa och grattis den digitala boken!