Nu förändrar Axiell Media läsandet på Sveriges högskolor och universitet i och med  lanseringen av en helt ny tjänst för universitetsbibliotek. Tjänsten heter Eduread och tillgängliggör digitala böcker på svenska för studenter på universitet via biblioteket på campus. Idag finns det ett 50-tal universitets-och högskolebibliotek med ca 400 000 studenter. Eduread möjliggör för biblioteken att nå ut till fler studenter, oavsett var de bor eller studerar.

”Med Eduread erbjuder vi en komplett bibliotekslösning med en administrativ plattform för bibliotekarien, samt en app och webb där låntagaren kan läsa och lyssna på digitala böcker på ett säkert sätt. Biblioteken efterfrågar en svensk tjänst liksom svenskt innehåll och vi är glada att kunna möta deras önskemål med en anpassad tjänst som förändrar hur studenter läser och lär”. säger Eva Houltzén, vd på Axiell Media.

Axiell Medias lösning är anpassad för universitetsbiblioteken och deras unika roll.

”Förändring är konstant och vi kommer fortsätta utveckla Eduread tillsammans med våra kunder och förlag kontinuerligt för att möta framtida önskemål och behov. Vi vill också tacka referensgruppen från centrala universitetsbibliotek runt om i Sverige för deras ovärderliga input till tjänsten” fortsätter Eva Houltzén.

 

  • Eduread lanseras för studenter under januari 2019. Tjänsten innefattar inloggningslösning, administrationsplattform, användarlösningar och bokpaket. Universitetsbiblioteken har också tillgång till Axiell Medias katalog av digitala böcker som idag uppgår till över 50 000 böcker och är Sveriges största. Tjänsten kommer finnas på svenska och engelska.
  • Förlag och bibliotek som vill vara med är varmt välkomna att kontakta Axiell Media på mailadress: axiellmedia@axiell.com

 

Välkommen till Eduread!