Nu lanserar vi text-to speachtjänsten webReader till bibliotekssidan!

Nu erbjuder Axiell Media webReader, en automatisk uppläsningstjänst till er Axiell Media-bibliotekssida. Med webReader är det enkelt för besökaren att markera en text och få den uppläst. Uppläsning av text kan hjälpa de flesta av oss i olika situationer. Vare sig man är ny på svenska, har utmaning med att läsa, har nedsatt syn eller är ”on the go” kommer tjänsten att få text uppläst väl till användning när man söker och/eller lånare e-böcker och ljudböcker på bibliotekssidan.

Varför ska biblioteket ansluta till tjänsten webReader?

– Enkel och snabb att använda för låntagaren, webReader fungerar i alla enheter.

– Lättförståeliga ikoner som med olika funktionalitet tillgänglighetsanpassar ert erbjudande.

Så här fungerar det:

1. Läsaren markerar en textmängd

2. webReader läser upp innehållet och meningen ändrar färg

3. Menyrad med flera olika features samt möjlighet att göra personliga inställningar t ex:

a. Välja hur man vill ha sin markering, ord/meningar och vilka färger man vill använda

b. Anpassa uppläsningshastigheten

c. Välja textstorlek, textfärg, font

4. Menyraden följer med texten så det går att använda den löpande där man är

Vill ni veta mer om webReader eller få en offert, kontakta oss axiellmedia@axiell.com. Priset är baserat på antal invånare i kommunen eller upptagningsområdet.