Förväntningarna på sommaren infrias sällan eller aldrig. Den blir för kort, för kall, för varm. Flygbolaget går i konkurs. Familjens samtliga medlemmar drabbas av vattkoppor. Vad återstår?

En bok förstås. Helst flera.

Vår läshögtid sommaren behöver inte längre begränsas av det fysiska rummet. Numera behöver vi varken bära tungt, ha optimal belysning eller ens glasögon för att konsumera litteratur. Den starka försäljningsökningen av digital litteratur inskränker sig heller inte till ett fenomen eller en kanal. Försäljningen räknat i antal ökar i alla kanaler vi erbjuder; i styckförsäljning, i prenumerationstjänster och på biblioteken. Så klart skulle konsumtionen kunna vara intimt förbunden med att de sk. ”digital natives” nu är etablerade på arbetsmarknaden, har familj och ekonomi, men förändringen är långsiktig och stabil. Sanningen är nog den att alla generationer blir mer självklart digitala. Analogt och digitalt läsande bedrivs inte i parallella universum utan kompletterar varandra i vardagen där det digitala rummet byggts in i det fysiska. Det går inte längre att prata om specifika generationer av e- och ljudbokskonsumenter. Strömningen är helt enkelt att hela gruppen läsare som konsumerar digital litteratur har ökat. En viktig kugge i det förändrade läsbeteendet är abonnemangstjänsterna. De blir bättre, bredare och snyggare, men framför allt möter de upp vårt samtida beteende. Tid är vår dyrbaraste konsumtionsvara och vi vill förvalta den väl. Eller som Shadi Bitar, VD Nextory AB enkelt summerade det:

”Allt fler människor lever ett mer rörligt liv och nu finns tekniken som möjliggör att snabbt och enkelt kunna använda fler – och även oplanerade – stunder för avkoppling och läsning. Vi sitter på bussen på vägen till och från jobbet, vi åker på semester eller bara tar en promenad i skogen. Då är det, om man har en prenumerationstjänst, enkelt att alltid ha med en bok i mobilen – i det format som passar dig just för stunden.”

På Axiell Media kan vi se tillbaka på ett år som inletts oerhört starkt, men har nått nya nivåer under sommarmånaderna maj-juli då antalet köpta och lånade böcker har ökat med över 30% jämfört med samma period 2016. När vi sätter läsglasögonen lite närmare statistiken ser vi att sommarmånaderna 2017 står för en historisk intensifiering med ljudböckerna i täten. Även på biblioteken är det ljudboken som skruvat upp volymen.

”Intresset för ljudböcker har alltid varit stort, man tycker om att lyssna på böcker. Nu har flera aspekter varit med och dragit. De kommersiella tjänsterna har drivit fram tekniska förutsättningar. Det blir allt lättare att lyssna på ljudböcker, till exempel i mobilen, menar Rikard Jennische, mediesamordnare på Bibliotek Uppsala”

När allt fler läsare hittar till digitalt läsande ökar vår möjlighet att satsa ännu mer både på bredden och på förbättrad läs- och lyssnaupplevelse.

På tal om detta fastnar vi ofta i diskussioner kring glosor i vår bransch. Vi läser e-böcker. Vi lyssnar på ljudböcker. Kan man säga att vi ”läser” digitalt om det digitala omfattar både ljud- och e-böcker? Och borde det finnas något slags verb för lyssnandet av böcker? Ljudboka? En kvalificerad gissning är att nomenklaturen expanderar med konsumtionen och vi får väl skäl att återkomma i frågan.