ElibU – läsglädjen som följer med eleven hem

Intresset och efterfrågan på digitala böcker ökar i alla kanaler. Hela samhället står mitt i en stor förändring i hur vi konsumerar, anskaffar och tillgängliggör böcker – såväl pappersböcker som digitala böcker. Tidigare har det varit svårt för skolor att köpa in digitala böcker i skolmiljön men med ElibU gör Axiell Media det enkelt för skolor att använda digitala böcker i undervisningen.

”Med ElibU hoppas vi möta elevers läslust på deras villkor”
Eva Houltzén, Vd Axiell Media

Skolan blir alltmer digital och med det digitala skolbiblioteket har det plötsligt öppnats oanade möjligheter för barn och ungdomar att ha sina dina skolresurser i fickan. Med ElibU gör vi det möjligt för hela skolklasser att nyttja digitala böcker i undervisningen. Skolan får tillgång till ElibU genom våra samarbetspartners, där var och en har unika erbjudanden och paketeringar – samtliga med den gemensamma idén att fånga barn- och ungdomars läsglädje.

Kontakta oss

Så fungerar det

ElibU är en abonnemangstjänst för digitala böcker till hela skolväsendet – från förskolan till och med gymnasieskolan. Elever och lärare får möjlighet att läsa och lyssna på böcker online via streaming.

  • En abonnemangstjänst baserat på elever och läsår.
  • E-böcker och digitala ljudböcker levereras strömmande, inte genom nedladdning.
  • Tjänsten nås via personliga elev- och lärarinloggningar i en befintlig digital miljö i skolan.
  • Det finns olika funktioner som hjälper eleven i sin läsiver – man kan bläddra, läsa och lyssna på böcker, göra anteckningar, lämna och få boktips samt ta del av lärarinstruktioner kring läsningen.
  • Förlagen kan enkelt administrera böcker, se statistik och fakturaunderlag via sin ordinarie inloggning i Axiell Medias kundportal.

Förlag – det är enkelt att finnas med i ElibU!

Med ElibU blir det möjligt för hela skolklasser att nyttja digitala böcker i undervisningen och som förlag har ni en unik möjlighet att nå denna marknad och bli en betydande leverantör av e-böcker och digitala ljudböcker till svenska och finska skolor.

Tillgängliggör dina böcker i ElibU direkt i vår kundportal. Det är kostnadsfritt att tillgängliggöra färdiga EPUB-filer i kanalen, alternativt kan förlaget beställa konvertering av PDF mot en standardavgift.

Tjänsteleverantörer – ElibU skapar mervärde för din digitala skoltjänst

Levererar ert företag digitala lösningar till skolor och gymnasier idag? Vill ni erbjuda mer kvalificerat innehåll till era kunder? Då är ElibU något för er.

ElibU ger elever och lärare tillgång till litteratur i digitalt format, utformad så att den fungerar enkelt på alla vanliga digitala plattformar. Tjänsten nås via personligt login, där man kan ta del av böckerna direkt i en webbspelare. Axiell Media tillhandahåller böckerna i olika digitala format liksom även metadata, läshistorik och basala administrativa data via API.

Kontakta gärna oss för mer information om hur vi kan samarbeta.

Skolor – så här enkelt ger ni era elever tillgång till tusentals e- och ljudböcker!

Axiell Media samarbetar med fem tjänsteleverantörer. Kontakta dem för att se vilket erbjudande som passar er skola bäst:

Axiell erbjuder ElibU genom den digitala skolbibliotekstjänsten WeLib, en medieneutral samlingsplats för skolbibliotekets resurser och allt pedagogiskt material som finns lokalt på skolan. ElibU är integrerat med WeLib, vilket gör e-böckerna sökbara i ett pedagogiskt sammanhang.

”Att lätt få tillgång till mer än en bok och inte behöva tänka på att bära med sig mer än sin mobil, iPad eller dator är till stor hjälp för skolarbetet. Även om jag uppskattar ett fysiskt bibliotek så känns detta som en mer modern och användbar tillgång.”

Renée, 19 år Korrespondensgymnasiet, användare av ElibU genom WeLib

SLI erbjuder ElibU genom Läshörnan, vilket är en del av deras digitala plattform där film, ljud, textbaserade böcker, människors erfarenheter och kunskaper vävs samman och erbjuds lättillgängligt.

Learnify utvecklar verktyg tillsammans med svenska skolor för att förenkla användningen av digitala lärresurser i skolan. I Learnifys bibliotek hittar du ElibU och tusentals andra lärresurser kopplade till kursplaner, centrala innehåll och förmågor.

Mediapoolen erbjuder ElibU genom plattformen Digital Pedagogik, en resurssamling som syftar till att inspirera, tillgängliggöra och underlätta, för stora som små, i deras strävan efter kunskap, upplevelse och utveckling.

Webbhuset i Finland erbjuder ElibU genom tjänsten Ebban, ett prenumerationsbaserat skolbibliotek på nätet med tusentals svenskspråkiga e‑böcker och ljudböcker.