Digitala böcker på bibliotek – medel för ett livslångt lärande

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringspolitiken handlar om att använda möjligheter som digitaliseringen för med sig. Våra bibliotekskunder mötte tidigt upp denna ambition där digitala bibliotek med användarna i centrum blivit en naturlig del av samhällets läsfrämjande drivkrafter.

Vi på Axiell Media är stolta över att vara en möjliggörare för det digitala biblioteket. Vår drivkraft är att fortsätta vara bibliotekens partner och vara bäst på att leverera den digitala infrastrukturen – och därmed skapa förutsättningar för den fortsatta utvecklingen.

Nutiden är digital. Framtiden måste vara hållbar, säker och inkluderande. När vi startade år 2000 var vår vision att sprida ordet digitalt. Idag, 18 år senare, har vi skaffat oss expertis om kundnära bibliotekslösningar för digitala böcker och vårt partnerskap möjliggör att tiotusentals läser och lyssnar på digitala böcker som de lånat på biblioteket.

Tillsammans stärker vi visionen om biblioteken som samhällets bärare av det livslånga lärandet.

Inför 2018 har Axiell Media definierat fem fokusområden där vi aktivt jobbar för att stötta biblioteken i utvecklingen av det digitala biblioteket.

1. Tillsammans idag – tillsammans imorgon.
Inte bara här och nu. Vi fokuserar på långsiktiga tjänster och produkter för att säkerställa tillgängligheten till digitala böcker över tid och för nya förutsättningar. För att säkra och förbättra tjänsterna och åtkomsten till digitala böcker utvecklar vi kontinuerligt de verktyg och stöd vi tillhandahåller. Det gör vi tillsammans med bibliotekarier, med våra partners och inom Axiell.

2. Fler böcker – utbudet ökar hela tiden!
Vi jobbar långsiktigt tillsammans med förlag och andra aktörer för att säkerställa tillgänglighet till digitala böcker som är av intresse för katalogen och låntagare. Digitaliseringsprocesser av både backlist och nyheter driver tillgänglighet och vi ökar vår katalog med närmare 1000 böcker i månaden. Detta är en del av framgången som vår gemensamma modell har.

Den s k svenska modellen, accessmodellen, lanserades av Axiell Media 2014 och var ett resultat av ett samarbete och dialog med bibliotek och förlag. Flexibilitet, transparens och dialog är viktigt för att möjliggöra framtida utveckling. Det är på så sätt vi vill underlätta bibliotekariens dagliga arbete och stärka det lokala bibliotekets roll.

3. Vi gör jobbet lättare!
Med läsaren och bibliotekarien i fokus utvecklar vi vår biblioteksportal med funktioner som ger stöd i beslutsfattandet. Här kan du med enkelhet överblicka och utforma ditt utbud och se över och anpassa utlåningens ekonomiska ramar – och vi tar kontinuerligt in feedback och utvecklar nya verktyg efter era behov. På Bokmässan 2017 lanserade vi ljudboksappen Biblio för att stötta en bättre lyssnarupplevelse. Vi utvecklar den hela tiden med nya funktioner, som till exempel topplistan ”Biblioteket tipsar” och kontaktsidan ”Mitt bibliotek” – har du testat?

4. Läslust hos alla – en grund för ett inkluderande samhälle!
Vi vill säkerställa att digitala böcker finns tillgängliga för alla medborgare, en grundförutsättning i ett inkluderande samhälle. Några exempel på hur vi arbetar för att säkerställa tillgänglighet är våra samarbeten med Myndigheten för tillgängliga medier och Synskadades Riksförbund, som bland annat har resulterat i att appen Biblio fungerar med VoiceOver. Under 2018 kommer även Axiell Medias bibliotekssidor att bli tillgänglighetsanpassade, och vi erbjuder redan nu även s k Ace-validering av EPUB-filer (läs mer om verktyget här).

Tillgänglighet handlar även om att erbjuda ett brett utbud för många. Ett led i integrationen är att få delta i demokratiska processer och påverka samhällsfrågor och en essentiell väg in är via läst och lyssnat språk. Vi vill tillsammans med biblioteken säkerställa att alla medborgare får tillgång till litteratur. Våra lösningar för låntagarna – appen Biblio och Axiell Medias bibliotekssidor – finns nu på fyra språk: finska, engelska och arabiska, utöver svenska.

5. Bidra till bibliotekets måluppfyllelse.
Demokrati byggs av och utvecklas med samhällets alla invånare. Vi vet att biblioteken och deras engagerade personal påverkar hur ordet sprids. Varje dag. Och eftersom digital kompetens är en nyckelkompetens för livslångt lärande vill vi vara en del av vårt lands högt ställda ambitioner. Med våra tjänster och produkter kan du skapa individualiserade urval och säkerställa att tips, topplistor, urvalsmekanismer och andra funktioner inkluderar titlar som möter dina olika målgrupper.

Vill du delta mer aktivt i arbetet? Tveka inte att höra av dig så berättar vi hur! Just nu bygger vi till exempel en referensgrupp för Göteborgsområdet och en för Region Skåne. Maila oss på axiellmedia@axiell.com

2018-02-23T09:18:40+00:00 23 februari 2018|Bibliotek|

Leave A Comment