Bibliotekstjänster

Lyckas med det digitala biblioteket!

Vi har haft förmånen att förmedla nästan 11 miljoner lån av e-böcker och ljudböcker hittills till bibliotek. Just nu kan låntagarna välja bland 45 000 titlar från 1000 förlag på över 300 bibliotek i Sverige, Finland och på Island. Det gör oss till Nordens ledande distributör av digitala böcker.

Med vår biblioteksplattform får ett bibliotek tillgång till kanske världens största bibliotekskatalog med digitala böcker. Plattformen stöttar bibliotekets egna förutsättningar och strategier – med hjälp av både automatiska inställningar och manuell detaljstyrning kan du göra ditt bibliotek främst inom digitala böcker. Vill du lära dig mer? Börja i mindre skala och testa dig fram. Du väljer! Vår plattform hjälper dig att lyckas med din digitala bokutlåning.

Kontakta oss för att ansluta ditt bibliotek

Biblioteket har kontroll

Plattformen erbjuder biblioteket många valmöjligheter. Vi gör det enkelt att göra val och urval till din katalog baserat på förutsättningarna. Biblioteket får återkoppling och styr enkelt över både utbud och kostnader.

Pris- och utlåningsmodeller

Vår plattform stödjer många pris- och utlåningsmodeller. I Sverige är accessmodellen den mest vanligt förekommande, där biblioteket betalar endast per utlånat exemplar och där flera låntagare kan låna boken samtidigt. Internationellt är det vanligare med olika licensmodeller, vilket innebär att biblioteket köper tillgång till en eller flera licenser att nyttja under en begränsad period och för en låntagare i taget. Vi utökar nu våra pris- och utlåningsmodeller för att möta efterfrågan i Finland och som börjar släppas under första delen 2019.

Flexibel prissättning

Flexibel prissättning innebär att förlaget sätter valfritt pris på boken till kanalen bibliotek. Detta möjliggör en stor variation på priser och ett stort utbud.

Låne- och läslösningar för låntagaren!

Det ska vara enkelt för låntagaren att söka bland böcker, låna, läsa och lyssna. Det ska också vara enkelt för er på biblioteket att se statistik. Vi erbjuder två lösningar: en webbsida för enkel utlåning och appen Biblio där låntagare smidigt kan låna och lyssna på digitala ljudböcker direkt i telefonen.

Klicka och läs mer om biblio här

Integration med andra system

Det finns många bibliotekssystem på marknaden, med eller utan front end-lösningar. Med vårt API är det möjligt att integrera vår lösning för digitala bibliotek till ert. Kontakta oss för mer information om hur.

Läslust hos alla – en grund för ett inkluderande samhälle!

Vi vill säkerställa att digitala böcker finns tillgängliga för alla medborgare, en grundförutsättning i ett inkluderande samhälle. Några exempel på hur vi arbetar för att säkerställa tillgänglighet är våra samarbeten med Myndigheten för tillgängliga medier och Synskadades Riksförbund, som bland annat har resulterat i att appen Biblio fungerar med VoiceOver. Under 2018 här även Axiell Medias bibliotekssidor blivit tillgänglighetsanpassade, och vi erbjuder fr.om. 2019 Ace-validering av EPUB-filer (läs mer om verktyget här).

Tillgänglighet handlar även om att erbjuda ett brett utbud för många. Ett led i integrationen är att få delta i demokratiska processer och påverka samhällsfrågor och en essentiell väg in är via läst och lyssnat språk. Vi vill tillsammans med biblioteken säkerställa att alla medborgare får tillgång till litteratur. Våra lösningar för låntagarna – appen Biblio och Axiell Medias bibliotekssidor – finns nu på fyra språk: finska, engelska och arabiska, utöver svenska.

Kontakta oss för att ansluta ditt bibliotek