På svb.se skrev Lars Schmidt en intressant krönika igår:

Biblioteken – förlagens blivande skräck

Vi håller dock inte med, och tycker inte hans scenario motsvarar vad vi sett under flera år i e-boksbranschen.

För det första: påståendet att de lånebegränsningar som biblioteken har inlagda skulle vara betydelselösa stämmer inte alls. I dagsläget är det så att eftersom biblioteken mycket riktigt betalar för varje lån sätter varje bibliotek en gräns för hur många böcker som får lånas ut per låntagare och vecka – men utöver begränsningen per låntagare har också varje bibliotek givetvis en gräns för hur mycket de är villiga att betala totalt per kvartal. Många bibliotek ligger redan i dagsläget nära, eller rentav på den gränsen. Om efterfrågan på e-böcker ökar markant, och bibliotekens budget inte gör detsamma, kommer alltså biblioteken inte att kunna täcka upp hela den efterfrågan.

För det andra: att bibliotekens e-böcker aldrig slits ut är visserligen sant, i den meningen att de inte blir sämre kvalitetsmässigt ju fler som läser dem. Däremot är och förblir ett bibliotekslån 28 dagar, därefter slutar e-boken att fungera.

För det tredje: i onsdags introducerade Elib vattenmärkta e-böcker, som både underlättar nedladdning och hantering av e-böcker. Dessa kommer att distribueras till försäljning, men på grund av kraven på biblioteksböcker är lösningen ej möjlig att använda för bibliotek, där böckerna alltså fortsatt kommer att vara kopieringsskyddade. Även om vi gör allt vi kan för att underlätta användandet av kopieringsskydd kvarstår faktum: den produkt man köper (vattenmärkt e-bok) är lättare att hantera och passar i fler apparater än den man lånar på biblioteket. På samma vis som vår tjänst med strömmande ljudböcker inte har hindrat försäljningen av nedladdningsbara mp3-böcker tror vi inte att biblioteksutlåningen av kopieringsskyddade böcker kan ersätta köp av vattenmärkta böcker.

För det fjärde, och kanske viktigaste: det finns inga tecken överhuvudtaget på att e-bokslånen hittills har kannibaliserat på e-boksförsäljningen – snarare tvärtom, eftersom de ger kunderna en möjlighet att testa och vänja sig vid formatet utan att behöva köpa på vinst och förlust. I de fall där förlag har testat att stänga av bibliotekstjänsten – och detta gäller både för e- och ljudböcker – har vi inte märkt någon påverkan på försäljningssiffrorna över huvud taget, och de utländska jämförelser vi har gjort lutar åt samma håll. Försäljningen har visserligen hittills varit relativt låg i Sverige (även om den faktiskt dubblerats över de senaste tre månaderna) jämfört med utlåningen, men det beror också till stora delar på att svenska läsare tills helt nyligen inte haft möjlighet att köpa läsplattor eller köpa böcker till sin iPhone/Android. I takt med att detta nu blir möjligt kommer fördelen att köpa en e-bok till rimliga priser att öka avsevärt.