Låna ut digitala böcker 2017-03-02T16:00:47+00:00

Låna ut digitala böcker

Axiell Media har som Nordens ledande distributör av digitala böcker förmedlat nio miljoner lån av e-böcker och ljudböcker till bibliotek sedan 2002. I dagsläget distribuerar vi drygt 20 000 titlar från 650 förlag till ca 300 bibliotek i Sverige och Finland via plattformen Elib.

Via Elib får biblioteken tillgång till digitala böcker med moderna och flexibla villkor, framtagna för att passa både små och stora bibliotek och förlag. Målet är att göra det enkelt för biblioteken att arbeta aktivt med sina böcker, skapa en livskraftig digital bokmarknad och göra litteraturen tillgänglig för läsare på ett sätt som gynnar alla inblandade.

Den digitala världen skapar hela tiden nya förutsättningar och förväntningar på vad som ska vara möjligt. Axiell Medias tjänster bygger därför på flexibilitet och öppna lösningar för att kunna fortsätta utvecklas i takt med att både tekniken och läsares medievanor gör det.

Flexibel prissättning

Genom att förlag kan sätta varierade priser och villkor på digitala böcker utifrån exempelvis längd och ålder på boken får bibliotek tillgång till nya böcker direkt. Därmed skapas också större möjligheter till ömsesidigt fruktbara samarbeten.

Biblioteket har kontroll

Bibliotek väljer själva vilka titlar de vill erbjuda sina låntagare, och vilken budget och hur mycket arbete de vill lägga på detta. Genom att de alltid får relevant information om böckerna har de god kontroll över både utbud och kostnader.

Lättillgänglighet

2/3 av internettrafiken går idag via mobila enheter, och Elibs böcker är tillgängliga i alla vanligt förekommande plattformar. Utöver att ladda ner e-böcker kan låntagare även läsa direkt i webbläsaren, utan behov av andra appar eller registrering. De kan också låna ljudböcker till telefoner och surfplattor.

Anpassade webblösningar

De bibliotek som vill använda Axiell Medias färdiga bibliotekssidor får en modern lösning anpassad till alla vanliga plattformar. Det är också enkelt att ansluta våra tjänster till bibliotekets egna webb- eller applösningar, eller externa lösningar som Axiell Arena eller CS Library som låter biblioteket få full kontroll över alla sina digitala tjänster i en plattform.

Bibliotek kan erbjuda sina låntagare högkvalitativa digitala böcker, med kontroll över både sortiment och kostnader och stor valfrihet i hur de presenteras.

Förlag når ut till hundratusentals läsare, med tjänster som uppmuntrar till läsning och bidrar till försäljning.

Låntagare kommer åt att läsa och lyssna på de böcker de lånat överallt, med gott stöd av bibliotekarier och utan tekniskt krångel.

Kontakta oss